Witamy na naszej stronie 

Firma Handrysz została założona w 1995  roku przez mgr inż. Mariusza Znoja. Firma od samego początku  specjalizuje się kontenerowym wywozem śmieci.  Jako jedyna z niewielu firm zajmujących się wyburzaniem budynków, wywozem gruzu i jego dostarczaniu firm zajmujących się remontami dróg, rozbiórką budynków, wywozem ziemi itp. świadczy usługi zgodnie z ustawami w zakresie ochrony środowiska tzn. z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr. 62,poz 628)